Jak zlikwidować łuszczenie się farby?

Ubytki farby spowodowane słabą adhezją do podłoża. Złuszczanie może dotyczyć wszystkich znajdujących się na podłożu powłok (grunt, stare, nieusunięte powłoki farby) albo tylko jednej z nich.

Możliwe przyczyny

  • malowanie powierzchni o podwyższonej wilgotności (w skutek braku sezonowania podłoża, malowanie poniżej punkty rosy, zbyt wysoka wilgotność powietrza),
  • niewłaściwe dobranie farby do powierzchni w których gromadzi się woda/śnieg/lód,
  • uszkodzenia konstrukcji/budynku prowadzące do zawilgocenia ścian (np. uszkodzone rury, przeciekający dach, brak izolacji poziomej, etc.),
  • w przypadku konstrukcji drewnianych ? niedokładne zabezpieczenie krawędzi desek i połączeń,
  • złe przygotowanie powierzchni, tzn.: brak lub niedokładne odpylenie podłoża, w przypadku powłok połyskliwych niewystarczające zmatowienie,
  • zbyt duża ilość powłok ? całkowita grubość nałożonych powłok powoduje niską elastyczność powłoki,
  • niekompatybilność powłok ? np. zastosowanie powłoki o niskiej elastyczności na powłokę o wyższej elastyczności,
  • brak zastosowania odpowiedniego podkładu.

Postępowanie 
Należy ustalić przyczynę. Jeżeli przyczyna ma charakter konstrukcyjny, należy wykonać odpowiednie naprawy przed przystąpieniem do renowacji. Usunąć luźną, odstającą farbę poprzez jej zeskrobanie albo usunięcie drucianą szczotką. Jeżeli powłoka farby jest za gruba, należy ją całkowicie usunąć.

Postępując zgodnie z instrukcją na etykiecie produktu, należy usunąć pleśń i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiedniego produktu. Dobrze spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Sprawdzić, czy powierzchnia jest czysta i sucha. Na czyste, drewniane powierzchnie nałożyć podkład. Postępując zgodnie z instrukcją pomalować powierzchnię odpowiednią farbą do wymalowań zewnętrznych marki Tikkurila. Nie nakładać grubych powłok.

Nie malować w warunkach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, jak również w czasie deszczu.